Registrering av vänstersympatisörer i IB affären

IB var en hemlig svensk underrättelseorganisation som var underställd Försvarsstaben men som, trots statsminister Palmes förnekande, troligen hade nära band till det socialdemokratiska partiet. IB förde bl.a ett kontroversiellt register över svenska vänstersympatisörer. Affären avslöjades 1973 av journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt. 1974 dömdes Guillou, Bratt och deras källa Håkan Isacsson till ett års fängelse var för spioneri i en mycket omdiskuterad dom.

Socialdemokraterna efter skandalen 1973-05

väljarstöd november 1973

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i partisympatiundersökningen som föregick skandalen och den som följde närmast efter.

Valet Oktober 1973

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i riksdagsvalet som föregick skandalen och det som följde närmast efter.