Laila Freivalds(s) agerar emot partiets linje

Laila Freivald

Laila Freivalds hade varit justitieminister i nio då hon avgick efter hård kritik efter att hon köpt en hyresrätt, ett agerande som var emot partiets linje som var starkt kritisk till ombildandet av hyresrätter. Partiet hade föregående år röstat igenom förslag för regeländringar som skulle försvåra ombildanden, och medias bevakning av ärendet blev mycket intensiv.

Socialdemokraterna efter skandalen 2000

väljarstöd augusti 2000

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i partisympatiundersökningen som föregick skandalen och den som följde närmast efter.

Valet september 2002

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i riksdagsvalet som föregick skandalen och det som följde närmast efter.

Avgångar

Figuren visar antalet riksdagspolitiker som avgick i samband med skandalen.