Reinfeldts kritiseras av vilka ministrar som tillsattes

Cecilia Stegö Chilò

Vid tillsättandet av regeringen Reinfeldt i Sverige i oktober 2006, skakades den nya regeringen inledningsvis av olika "affärer" kring främst ministrarna Maria Borelius, Cecilia Stegö Chilò och Tobias Billström. Maria Borelius åtta dagar i regeringen präglades av avslöjandet att hon hade haft svart arbetskraft i hemmet. Cecilia Stegö Chilòs första dagar som kulturminister blev stormiga då det framkom att hon inte hade betalat TV-avgiften på åtminstone 16 år samt att hon använt svart hemhjälp. Tobias Billström väckte uppmärksamhet under sin första vecka i regeringen, då han erkände att han medvetet avstått från att betala TV-avgift under tio år.

Moderaterna efter skandalen 2006

väljarstöd september 2006

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i partisympatiundersökningen som föregick skandalen och den som följde närmast efter.

Valet september 2010

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i riksdagsvalet som föregick skandalen och det som följde närmast efter.

Avgångar

Figuren visar antalet riksdagspolitiker som avgick i samband med skandalen.