Regeringen kristiseras för brister i hanteringen av tsunamikatastrofen

Johan Hirschfeldt, Hovrättspresidenten i Svea hovrätt som ledde Katastrofkommissionen.

Katastrofkommissionen tillsattes första gången den 13 januari 2005 för att utreda Sveriges insatser under tsunamikatastrofen som orsakades av jordbävningen i Indiska oceanen 2004. En stor del av kommissionens utredning kom att handla om hur statssekreterare Lars Danielsson och kabinettssekreterare Hans Dahlgren hade agerat och om var Danielsson befann sig på annandagen, om han var på arbetet eller inte. Det hela slutade med att Lars Danielsson tvingades avgå.

Socialdemokraterna efter skandalen 2005

väljarstöd december 2005

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i partisympatiundersökningen som föregick skandalen och den som följde närmast efter.

Valet maj 2005

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i riksdagsvalet som föregick skandalen och det som följde närmast efter.