Partimedlemmar intervjuas om invandring med dold kamera

Valstugereportaget var ett omdiskuterat inslag som sändes i Sveriges televisions samhällsgranskande program Uppdrag granskning fyra dagar föreriksdagsvalet 2002. I programmet lyckades journalisterna Jan Josefsson och Lars-Göran Svensson, med hjälp av dold kamera och frågor om invandringen, få företrädare för olika partier, främst Moderaterna att i olika valstugor ge uttryck för åsikter som reportaget tolkade som rasistiska. Moderaterna kom att stå hårt i skottlinjen i inslaget: enligt reportrarna hade samtliga 17 moderata politiker som tillfrågades starka åsikter om en mer restriktiv flyktingpolitik och var därmed i särklass överrepresenterade.

Socialdemokraterna efter skandalen 2002

väljarstöd september 2002

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i partisympatiundersökningen som föregick skandalen och den som följde närmast efter.

Valet september 2002

Mätaren visar skillnaden i procentenheter mellan partiets stöd i riksdagsvalet som föregick skandalen och det som följde närmast efter.